Algemene voorwaarden standhouders

Hieronder de algemene voorwaarden van Boergondische markt. Als u een kraam boekt, geeft u aan akkoord te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Organisator Boergondische markt

In samenwerking met Slow Food Brabant, Cingel College Breda, Summa  Horeca College Eindhoven, Koning Willem 1 College Den Bosch, de Rooi Pannen Tilburg en de Leijgraaf Cuijk.

Deelnemer/huurder/standplaatshouder

Is ieder die zich als zodanig heeft aangemeld en hiervoor een schriftelijk akkoord voor een (stand)plaats heeft gekregen.

Opbouw -en  afbouw tijden

U heeft circa 2 uur voor en na het evenement de  tijd om op -en af te bouwen. Hierbij wordt als richtlijn de openingstijden aangehouden. U dient minimaal een uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn om uw plaats in te nemen.
Inrichten en opbouwen stand kan 3 oktober tussen 16 uur en 20 uur en 4 oktober vanaf 8 uur in ochtend. Afbouwen markt 4 oktober vanaf 20 uur tot 22 uur.  Openingstijden markt voor publiek is van 11 uur tot 19 uur.

Standplaatsen

Elke deelnemer krijgt een plaats toegewezen door de organisatie. Overleg is mogelijk, de organisatie is beslissend.

Kosten en betaling

De huur van de kraam is gratis. Kosten die in rekening  worden gebracht op basis van ‘no show’ bedragen 150 Euro.   Eventuele extra kosten zijn vooraf bij u bekend.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

De organisatie kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of schade in welke vorm dan ook. Deelnemers zijn verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van hun eigendommen en hun aansprakelijkheid  jegens derden. Schade toegebracht aan in huur gekregen kramen komen voor rekening van de huurder.

Omschrijving aanbod koopwaar

Bij aanmelding, via de website of telefonisch, dient u duidelijk te vermelden wat uw koopwaar is.

Annuleringen

Indien u een markt wilt annuleren zijn er duidelijke ‘spelregels’. Een annulering dient minimaal 2 weken van te voren via e-mail te worden gemeld: Uw annulering is kosteloos en kan dan verwerkt worden in de deelnemerslijst.  U ontvangt hiervan een bevestiging. Zonder bevestiging/bericht is uw annulering niet verwerkt!! Binnen 2 weken voor markt afmelden: 100% van het stageld wordt in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op een evenement zullen de totale kosten van het stageld met verhoging van administratieve kosten op u verhaald worden.

Overige bepalingen

U geeft gehoor aan de aanwijzingen van de organisator en medewerkers.
Deelnemers dienen na afloop al hun afval te verzamelen, op te ruimen en af te voeren.

Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig met de door de overheid gestelde eisen te geschieden. Tevens dient u te voldoen aan de brandveiligheid.
Indien u een (kracht)stroomvoorziening nodig heeft dient dit vooraf bekend te zijn bij de organisatie. U dient zelf te voorzien in stroomkabel. Mogelijke kosten voor het gebruik van stroom zijn vooraf bij de huurder van een kraam bekend.

De huurder van een kraam kan nimmer aanspraak maken op schadevergoeding ten laste van de organisatie, wegens beschadigingen en/of anderszins van de door hem aangevoerde producten ten gevolge van welke omstandigheden dan ook.

Standplaatshouder zal aan andere standplaatshouders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken  en er voor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.

De organisatie is niet aansprakelijk voor  brand ,breuk, diefstal of schade, c.q. omzetverlies in welke vorm dan ook.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is de uitspraak van de organisatie bindend.

Op de locatie zijn geen karretjes of andere vervoersmiddelen aanwezig om uw spullen te vervoeren. Deze dient u zelf mee te nemen.

Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten en locatie.